Sídlo spoločnosti:
PHARMED service, s.r.o.
Holubičia 25
940 02 NOVÉ ZÁMKY, Slovenská republika

IČO: 36 564 923
IČ DPH: SK2021906315

+421 905 602 538, +421 905 970 173

Prevádzka Distribúcia:
Komárňanská cesta č. 3
940 02 Nové Zámky, Slovenská republika

+421 907 030 317Môžete Nám napísať aj pomocou formulára:

Vaša email adresa:

správa


captcha reload